Den gode landsbyskole i Blistrup 

Blistrup skole er ligger i smukke omgivelser med masser af plads – både inde og ude. Her underviser 20 lærere ca. 200 elever fra 0. til 6. klasse, pt. med 15-20 børn i hver klasse i 2 spor.  Efter 6. klasse samles eleverne på Rostgårdsvej, en udskoling i hjertet af Gilleleje, for at gå i 7. – 9. klasse sammen med elever fra bl.a. Parkvej i Gilleleje og opland.

Blistrup skole har de seneste par år været i en rivende udvikling, hvilket ses både i fremgang i resultater samt tilgang af elever. 

Undervisning der virker: Blistrup skole har haft succes med differentieret undervisning, hvor børn har mulighed for at gå udover deres klasses pensum og har samtidigt plads til dem, der har brug for ekstra hjælp.

En skole i grønne omgivelser med levende dyr: Blistrup skole et fantastisk miljø i grønne omgivelser som skaber en tryg skolegang for børnene før de fortsætter i Gribskovs bedste udskolingsafdeling på Gilbjergskolen. Natur og dyr indgår som en naturlig del af undervisningen – Eksempelvis udruges der hvert år kyllinger i de mindste klasser.

 Nye tiltag – stærkere profil og folkebibliotek: I Gribskovs budget 2018 er der sat penge af til en stærkere profil af Blistrup skole samt et Folkebibliotek, åbent for alle. 

Idræt og fritidsliv: I tilknytning til skolen er der flere aktiviteter såsom fodbold, gymnastik og badminton som giver muligheden for at fortsætte dagen på skolen efter skole eller fritidsordning uden yderligere transport.

Blistrup er en afdeling under Gilbjergskolen.  Se mere om Gilbjergskolen på Gilbjergskolen.dk og på facebook.com/gilbjergskolen