Udvalg

Blistrup Lokalråd har oprettet følgende udvalg: